Verslagje van de begeleide stadswandeling in Brugge mét stadsgids.

 

Maandagavond  14 augustus, tweede dag van het internationaal schaaktoernooi.

Eindelijk een prachtige zomeravond. We hebben er lang moeten op wachten, véél te lang.

 

De organisatoren van het schaaktoernooi hadden er voor gezorgd dat deelnemers en sympathisanten extra verwend konden worden met een gratis stadswandeling onder begeleiding van een erkende en ervaren stadsgids.

Jean-Paul Lamproye, zelf schaker én penningmeester van één der organiserende schaakclubs, was bereid om die taak op zich te nemen.

 

Afspraak op de grote markt om 20u30.

Een 18-tal geïnteresseerden kwam opdagen met een mooie diversiteit aan nationaliteiten: Nederlanders, Britten, Spanjaarden, een vrouwelijke schaakster van Armeens afkomst en ja… ook Belgen.

Na een boeiende uitleg over de geschiedenis en de grootsheid van de Markt het Belfort en de gebouwen op de markt vertrok het gezelschap via de Vlamingstraat richting Stadsschouwburg.

De uitleg van Jean-Paul kon velen boeien en bekoren; er werden veel vragen gesteld, alles werd frequent vastgelegd op de gevoelige plaat.

 

Via het Jan van Eyckplein kuierde het gezelschap naar het St. Jansplein waar de aanwezigen geboeid en vooral verrast luisterden naar de grootsheid van de Belgische duivensport en de Belgische vinkensport.

Tijdens de wandeling  bleek al vlug dat Brugge bulkt van de prachtige, historische  gebouwen, gezellige terrasjes, romantische pleintjes, klassevolle restaurants, interessante ontmoetingsplaatsen…

Jean-Paul nam ons eveneens mee naar het boeiende en belangrijke verleden van één der mooiste steden van de wereld, zo niet de mooiste!

 

Vol bewondering bezochten we de Burg, de restanten van de St. Donaaskerk, het romantische Huidevettersplein, de Rozenhoedkaai als één van de meest gefotografeerde plaatsen ter wereld…

Via de Dijver leidde Jean-Paul ons naar de indrukwekkende Onze Lieve Vrouwekerk om zo het Walplein te bereiken.

 

Verbazing alom bij de toehoorders wanneer uitgelegd werd dat Brugge als enige stad ter wereld beschikt over een ondergrondse bierpijplijn.

De wandeling eindigde rond kwart voor elf aan het Begijnhof na een kort bezoek aan de Godshuisjes in de Noordstraat.

Boeiend, leerrijk, verrassend, soms grappig en ontspannend…enkel tevreden gezichten bij de aanwezigen!


Story about the guided city walking tour in Bruges with City Guide.

 

Monday evening August 14, second day of the international chess tournament. Finally a beautiful summer evening. We have to wait for long, much too long. The organizers of the chess tournament had ensured that participants and supporters here could be with a free walking tour under the guidance of a certified and experienced City Guide.

Jean-Paul Labelle, itself chess player and Treasurer of one of the organizing chess clubs, was willing to take on that task.

Appointment on the market square at 20:30 CET.
18 interested people showed up with a nice diversity of nationalities: Dutch, British, Spaniards, a female chess player of Armenian descent and Yes ... even the Belgians.
After a fascinating explanation of the history and grandeur of the belfry and Market the buildings on the market left the company through the vlamingstraat direction City Theatre.

The explanation of Jean-Paul could fascinate and seduce many; There were a lot of questions, everything became frequent camera.

Via the Jan van Eyck square ambled the company to the St. John's square where the attendees captivated and especially surprised listened to the greatness of the Belgium racing pigeon and the Belgian finches sport.
During the walk turned out soon that Bruges is full of beautiful, historic buildings, terraces, romantic squares, classy restaurants, interesting meeting places ...
Jean-Paul also took us to the fascinating and important past of one of the most beautiful cities of the world, if not the most beautiful!

The explanation of Jean-Paul could fascinate and seduce many; There were a lot of questions, everything became frequent camera.

Via the Jan van Eyck square ambled the company to the St. John's square where the attendees captivated and especially surprised listened to the greatness of the Belgium racing pigeon and the Belgian finches sport.
During the walk turned out soon that Bruges is full of beautiful, historic buildings, terraces, romantic squares, classy restaurants, interesting meeting places ...
Jean-Paul also took us to the fascinating and important past of one of the most beautiful cities of the world, if not the most beautiful!

Full of admiration we visited the Burg, the remnants of the St. Huidevettersplein, the romantic, the Rozenhoedkaai Donaas Church as one of the most.